Berichten

Onderzoek naar overgang en werk verzameld – eindelijk…

In dit artikel uit nrc van 10 mei jl. is te lezen dat vier onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie VUmc, voor het eerst het onderzoek specifiek naar overgang en werk verzameld hebben: 36 wetenschappelijke artikelen, 31 artikelen die er zijdelings mee te maken hebben en nog een handvol niet-wetenschappelijke rapporten. WOMEN Inc heeft opdracht gegeven tot de literatuurstudie Werken aan de overgang.

Lees hier het interview met een van de ondezoeksters, psychologe Petra Verdonk, ook uit nrc van 10 mei  2019.  „Daarnaast lijken veel vrouwen met de kiezen op elkaar door te gaan, terwijl de beeldvorming is dat ze zich maar ziek melden of het niks is. Je zou veel meer verzuim verwachten. Werkgevers, de vrouwen zelf en dokters weten ook te weinig over de overgang. Aandacht ervoor in de reguliere gezondheidszorg moet echt nog op gang komen. En dan zie je dat vrouwen maar doormodderen en af en toe vrij nemen.”
„Ik zie vooral ontkenning. Aarzeling om erover te spreken vanwege een mogelijk stigmatiserend effect. Mensen zwijgen er in groten getale over. De overgang wordt geassocieerd met ouder worden, afgeschreven zijn. Het is een combinatie van seksisme en leeftijdsdiscriminatie. Het onzichtbaar worden van de oudere vrouw. En dat is dus letterlijk in onderzoek te zien.”

Onthutsend dat de overgang nog altijd zo’n nauwelijks ontgonnen gebied blijft in onze werkwereld. Wij merkten dat toen we in 2014 onze eerste lezingenreeks voor vrouwelijke professionals in de overgang hielden, en ook in de jaren erna bij workshops hierover in diverse organisaties en bedrijven. Het is dus zaak hier lawaai over te blijven maken!
Zoals de onderzoekster zegt: „Het wordt vooral vervelend als het er niet mag zijn. Het hoort erbij, zoals moe zijn bij het leven hoort. Moe zijn betekent dat je rust nodig hebt. En dat mag niet, we moeten allemaal altijd maar vitaal zijn. Nou, de overgang fietst daar dwars doorheen.”