Lusteloze vrouw met tas

In het MUMOK, het Weense Museum voor Moderne Kunst, raakte ik deze zomer van slag door wat ik op de expositie over Pop Art zag, op de foto hierboven.

Op het eerste gezicht een gewone zaal met een kleed schoolkinderen en belangstellende bezoekers. Pas toen ik bij de tweede ronde dichterbij het rechtse schilderij van Roy Lichtenstein ging kijken, kreeg ik de zenuwen van de wat ouderwets geklede vrouw die daar stond, zoals ze daar lusteloos voor zich uit bleef staren.

2015-07-08 11.10.15

Alleen: het was geen vrouw, zag ik toen pas. Het was een kunstwerk. Levenloos, maar met een levende boodschap. Ik zag een vermoeide, uitgebluste vrouw van rond de 50 jaar, schat ik (het kunstwerk is uit 1974, toen de vrouwen er na hun 40e vaak ouwelijker uitzagen dan we nu gewend zijn).
Mijn fantasie sloeg op hol: dit is een vrouw in de overgang die teleurgesteld was in het leven. De sjeu is al lang verdwenen uit haar huwelijk of misschien is ze al gescheiden. Haar kinderen zijn de deur uit en ze wacht hier op de bus naar een saai baantje. Waar verlangde ze vroeger naar, en hoe gedesillusioneerd is ze geworden omdat het leven niet bracht waar ze over droomde? Hoe machteloos voelt ze zich?

En wat hebben wij vrouwen in deze tijd, in ons deel van de wereld  enorm veel mogelijkheden voor een ander leven, besefte ik weer. De kans om een leven lang te leren en je potentieel te ontsluiten. De mogelijkheid om met een open en nieuwsgierige blik nieuwe levensfasen in te gaan, zoals de overgang, en uit te vinden hoe we daar onze eigen betekenis aan kunnen geven en nieuwe wegen in te slaan.

De overgang riep bij mij aanvankelijk verzet op (“dat geldt niet voor mij”, “daar doe ik niet aan”). Pas toen ik ging beseffen dat ik eerst de feiten moest erkennen, en vervolgens onder ogen moest zien wat het betekende, ontvouwden zich nieuwe mogelijkheden die voor nieuwe spirit zorgden.
Een van de nieuwe impulsen was het werken met de methode van The Desire Map, dat me handvatten gaf om die nieuwe mogelijkheden te zien en er vorm aan te geven. Het heeft onder andere geleid tot de start van Werkende Weg als “2e rijrichting” naast mijn organisatieadvieswerk, en het organiseren van onze lezingenreeks voor vrouwelijke professionals van 45+ (die bij voldoende deelnemers in 2016 wegens succes herhaald wordt). En dat is weer een vliegwiel voor nog meer nieuwe perspectieven.
Daarom ben ik ook zo van binnenuit gemotiveerd om dit  gedachtegoed met andere vrouwen te delen: hoe kom je van frustratie, vage onrust, ongenoegen of onvrede naar het helder krijgen van je verlangens, en hoe kun je daar regie op nemen binnen de mogelijkheden die er zijn? Er valt als 40’er, 50’er, 60’er nog zoveel te ontdekken!

(Op 9 en 10 oktober gaf ik samen met yogadocent Loes van Beest een kleinschalige workshop over “Leven vanuit verlangen” met behulp van The Desire Mapmethode – met mijn Nederlandse twist eraan. Op 5 en 6 februari 2016 is de volgende. Meer info vind je hier.)

2015-07-08 11.03.55

Duane Hanson, Woman with a purse, 1974